JUDr. Stanislava Ďurišová – advokátka a mediátorka

Ružová 112/18 

019 01 Ilava

IČO: 42281393

DIČ: 1076945507 

Telefón: 0905/744 230

Email: stanislava.durisova10@gmail.com

 

Vstup do kancelárie z pasáže

ÚRADNÉ HODINY

pondelok                                        8:00 – 15:00

utorok                                            8:00 – 15:00

streda                                             8:00 – 15:00

štvrtok                                           8:00 – 15:00

piatok                                            8:00 – 15:00

sobota                                            zatvorené

nedeľa                                           zatvorené

       V prípade nezastihnutia advokátky v kancelárii ju kontaktujte na telefónnom čísle: 0905 744 230 pre dohodnutie si termínu stretnutia.

       Každú stredu v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod. poskytuje advokátka bezplatné právne poradenstvo v advokátskej kancelárii – účasť na ňom je potrebné si telefonicky dohodnúť na telefónnom čísle: 0905 744 230 aspoň 24 hodín vopred.

       Spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.