KTO SOM

JUDr. Stanislava Ďurišová

       JUDr. Stanislava Ďurišová poskytuje svojim klientom komplexné právne služby, a to formou právnych konzultácií a porád, spisovaním zmlúv, spisovaním podaní rôzneho druhu, právnych rozborov, posudkov a iných listín právneho charakteru, zastupovaním klientov pri rokovaniach s protistranou či obchodnými partnermi, ako aj v konaniach pred súdmi a správnymi orgánmi. Zameriava sa na sporovú agendu, občianske právo, ochranu osobnosti, obchodné právo a trestné právo.

FAQ'S

Bežné otázky

Kontaktovať ma môžete jednoducho buď telefonicky, emailom alebo si zaregistrovať bezplatné stretnutie.

Každý prípad sa posudzuje samostatne a čas do uzavretia prípadu je rôzny.

Za vykonanie právnej služby sa platí podľa stanovenej dohody, v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Získajte právne poradenstvo zdarma

Zaregistrujte si stretnutie so mnou a získajte zdarma právne poradenstvo k vášmu prípadu.